Upute za promjenu veličine slike – Windows 7

  1. Otvoriti sliku sa programom 'Paint' (Desni klik miša na sliku -> Open with->Paint).
  2. Kliknuti na Resize – označiti odabir 'Pixels',  u polje  'Horizontal' upisati 200, u polje 'Vertical' upisati 300. Kliknuti na 'OK'.  Vidi sliku ispod:
  3.  

 

  1. Spremiti sliku klikom na ikonu . U dnu ekrana vidi se veličina slike:
  2.  

 

Ukoliko je veličina manja od 255,0 KB, slika je spremna za slanje na web stranici prijave za sezonsko zaposlenje. U suprotnom, ponoviti korak 2, i upisati manje vrijedosti u 'Horizontal', 'Vertical'.

Upute za promjenu veličine slike – Windows XP<

  1. Desni klik miša na sliku -> kliknuti na 'Resize picture' -> 'Advanced' –> ' Custom' -> Upisati vrijednosti 300 i 200 u za to predviđena polja -> Kliknuti na 'OK' (vidi slike ispod):
  2.  

 

 

 

Upute za promjenu formata slike

Ukoliko slika nije u .JPEG formatu otvoriti sliku u Paintu -> kliknuti na FILE -> Save As -> u polju 'Save as type' odabrati JPEG.